Làm thế nào để tôi kiểm tra đơn hàng đã đặt ?

Đầu tiên, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn. Sau đó chọn đơn hàng.

Bạn sẽ được chuyển sang giao diện đơn hàng. Đây là chi tiết đơn hàng của bạn. Bạn có thể bấm vào xem để xem chi tiết đơn hàng, địa chỉ đã đặt.

Sau khi bạn bấm xem, đây là đơn hàng chi tiết của bạn.


Bài viết liên quan

Be the first to comment “Làm thế nào để tôi kiểm tra đơn hàng đã đặt ?”

Copyright © 2020 Happiworld | Design By Ecoworld Tech